הצעת מחיר משהב"ט

שלום רב,

דף זה מיועד לאנשי רכש, משרד הבטחון בלבד!
באמצעות דף זה ניתן להעביר בקשה להצעת מחיר,
באופן קל, מהיר וברור, ללא צורך בפקס, כולל אפשרות להעלאת מסמך סרוק.