רישום לקוח עיסקי/מוסדי

כל בקשה תיבחן ותיבדק ע"י גורמים פיננסים וחברת ביטוח אשראי.
אין הגשת הבקשה, מהווה ערובה לפתיחת כרטיס לקוח בתנאים שהתבקשו.
תהליך אימות הפרטים ובדיקת הנתונים הפיננסים אורך 5-10 ימי עסקים.